Proceedings and winners are now online:

Please, register your contribution and write an email with subject Registracia SCYR FEI to svetlana.vargova@tuke.sk. In the email, please, mention the number of your library registration (generated by the library system).

Useful data:

 • Nový záznam (https://epc.lib.tuke.sk/Formular.aspx)
 • Články v konferenčných zborníkoch, abstrakty, postery
 • Kategória: AFD
 • Názov zdroj. dokumentu: SCYR 2019
 • Podnázov: Proceedings from Conference
 • Miesto konania: Košice
 • Dátum konania: 12. 4. 2019-12. 4. 2019
 • Miesto vydania: Košice
 • Vydavateľ: TUKE
 • Rok vydania: 2019
 • ISBN: 978-80-553-3273-4